VARP - Albansk/Shqip
NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Gjithçka që ju dëshironi të dini mbi Programin e Mbështetjes për Kthimin Vullnetar (VARP)+47 23 10 53 20

Adresa për takime:
Skippergata 33, Kati i dytë; Oslo
E hënë – e premte: 10:00 - 15:00

Adresa postare:
PB 8927, Youngstorget, 0028
IOMoslovarp@iom.int


application accepted Rejected documents ticket reintegration luggage
Aplikimi juaj VARP është marrë dhe i është paraqitur UDI për shqyrtim. UDI vendos nëse aplikuesi i plotëson kushtet për t'u pranuar në Programin e Mbështetjes për Kthimin Vullnetar. Aplikimi juaj VARP është miratuar. IOM do t'iu ndihmojë juve për t'u kthyer në shtëpi. Aplikimi juaj VARP nuk është miratuar. Për më shumë informacion në lidhje me këtë vendim, ju lutemi kontaktoni UDI. Në qoftë se ju nuk keni një dokument udhëtimi të vlefshëm, atëherë IOM do t'iu ndihmojë juve për të marrë një dokument udhëtimi të vlefshëm nga Ambasada juaj. Koha e lëshimit të këtij dokumenti varet nga vendi ku do të shkoni.
Bileta juaj e avionit është prenotuar. Ju do të ktheheni brenda një kohe të shkurtër në atdheun tuaj. Përveç ndihmës për udhëtimin, ju mund të keni të drejtë të merrni mbështetje për riintegrim. Kjo mbështetje mund të përfshijë një shumë të hollash, mbështetje në natyrë, ose mbështetje tjetër në varësi të kohës kur ju aplikoni për programin VARP dhe vendit në të cilin do të ktheheni.
Lutemi vini re mbështetjen financiare për pagesën e transportit të bagazhit. Diferenca mes pagesës së transportit të bagazhit dhe mbështetjes financiare, nuk do të paguhet nga IOM.VARP

Shërbimi falas SMS

Si të kontrolloni statusin e aplikimit tuaj për VARP tek IOM në Norvegji – Shqip