VARP - Dari - دری
NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

هر چیزی را که میخواهید درباره برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده (VARP) بدانید


+47 23 10 53 20

آدرس بازدیدکننده:
سکیپرگاتا 33 منزل دوم؛ اوسلو
از دوشنبه الی پنجشنبه: ساعت 10:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر
جمعه: مسدود است


آدرس پستی
پست بکس شماره 8927، ینگستارگیت، 0028
IOMoslovarp@iom.int


application accepted Rejected documents ticket reintegration luggage
درخواست برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده (VARP) شما حاصل شده و برای پذیرش به یو دی آی (UDI) تسلیم داده شده است. اداره یو دی آی (UDI) تصمیم میگیرد که آیا درخواست دهندگان برای برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده واجد شرایط استند یا خیر. درخواست برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده (VARP) شما پذیرفته شده است. اداره آی او ام (IOM) با شما کمک میکند که به کشورتان برگردید. درخواست برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده (VARP) شما پذیرفته نشده است. برای معلومات بیشتر درباره این تصمیم، لطفاً با یو دی آی (UDI) تماس بگیرید. اگر شما یک سند معتبر برای سفر ندارید، آی او ام (IOM) شما را در بدست آوردن سند معتبر برای سفر از سفارت کشورتان کمک میکند. مدت زمان طی مراحل گرفتن اسناد با بستگی به جای مقصود سفر تان متفاوت است.
تکت طیاره شما بوک شده است. شما بزودی پس به کشورتان بازگشت خواهید کرد. برعلاوه کمک برای سفر، شما برای دریافت حمایت برای استقرار مجدد مستحق بوده میتوانید. این حمایت شامل کمک هزینه نقدی، کمک اشیا یا اموال و کمک های دیگر بوده میتواند که بستگی دارد به زمانیکه شما برای برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده (VARP) درخواست دادید و جائیکه شما به آن بازگشت میکنید.
لطفاً به مقدار وزن که اجازه انتقال آن را دارید توجه کنید. آی او ام (IOM) برای بار اضافی متجاوز از وزن مجاز پرداخت نمیکند.
درخواست نامه را داونلود کنید

VARP

خدمت پیام متنی مجانی

موقف درخواست برنامه بازگشت داوطلبانه کمک شده اداره آی او ام (IOM) ناروی خود را چگونه باید چک کنید - انگلیسی - خدمت پیام متنی مجانی