VARP - Nepali - नेपाली भाषा
NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

स्वैच्छिक सहायता फिर्ती कार्यक्रम (VARP) बारे तपाईंले जान्न चाहेका सबै कुराहरू


+47 23 10 53 20

आगन्तुकको ठेगाना:
स्कीप्परगता 33 दोस्रो तल्ला; ओस्लो सोमबार - बिहीबार: 10:00 - 15:00
शुक्रबार: बन्द

पत्राचारको ठेगाना:

पीबी 8927, योंग्स्टरगेट, 0028
IOMoslovarp@iom.int


application accepted Rejected documents ticket reintegration luggage
तपाईंको VARP आवेदन प्राप्त भएको छ र स्वीकृतिको लागि UDI लाई पेश गरिएको छ। UDIले आवेदकहरू स्वैच्छिक सहायता फिर्ती कार्यक्रमको लागि योग्य छन भन्ने निर्णय गर्नेछ। तपाईंको VARP आवेदन स्वीकार गरिएको छ। IOM ले तपाईंलाई फिर्ता घर जान सहायता गर्नेछ। तपाईंको VARP आवेदन स्वीकार गरिएको छैन। यो निर्णय बारे थप जानकारीको लागि, UDI सँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंसँग वैध यात्रा कागजात छैनन् भने, IOM ले तपाईंको दूतावासबाट वैध यात्रा कागजात प्राप्त गर्न सहायता गर्नेछ। तपाईंको गन्तव्यको आधारमा प्रशोधनको समय भिन्न भिन्न हुन सक्छ।
तपाईंको विमान टिकट बुक गरिएको छ। तपाईंलाई चाँडै घर फिर्ता गरिनेछ। यात्राको लागि सहयोगको साथै, तपाईं पुन एकीकरण सहायताको हकदार हुन सक्नुहुन्छ। यसमा नगद भत्ता, त्यसै भित्र पर्ने सहायता र तपाईंले VARP कार्यक्रमको लागि कहिले आवेदन गर्नु भएको थियो र तपाईंको फर्किने गन्तव्यको आधारमा अन्य सहयोग समावेश हुन सक्छन्।
कृपया सामान भत्तामाथि ध्यान दिनुहोस्। यो भत्ता भन्दा धेरै सामान भएमा IOM अन्तर्गत ढाकिने छैन।स्वैच्छिक सहायता फिर्ती कार्यक्रम

आवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्

VARP

नि: शुल्क एसएमएस सेवा

आफ्नो IOMको स्थितिको जाँच कसरी गर्नु नर्वे VARP आवेदन - अङ्ग्रेजी