VARP - Norwegian - Norsk
NORWAY

International Organization for Migration

Migration for the benefit of all

Alt du ønsker å vite om programmet for støtte til frivillig retur (VARP)+47 23 10 53 20

Besøksadresse
Skippergata 33 andre etasje, Oslo
Mandag - fredag 10:00 - 15:00

Postadresse

PB 8927, Youngstorget, 0028 Oslo
IOMoslovarp@iom.int


application accepted Rejected documents ticket reintegration luggage
Din VARP-søknad er mottatt og sendt til UDI for godkjenning. UDI avgjør om søkerne er kvalifisert for å komme inn under det frivillige returprogrammet.. Din VARP-søknad er innvilget. IOM vil hjelpe deg med å reise hjem. Din VARP-søknad er ikke innvilget. Kontakt UDI hvis du vil vite mer om denne avgjørelsen. Hvis du ikke har et gyldig reisedokument, vil IOM hjelpe deg med å skaffe et gyldig reisedokument fra din ambassade. Behandlingstiden kan variere avhengig av hvor du skal reise.
Flybilletten din er bestilt. Snart vil du være tilbake i hjemlandet. I tillegg til hjelp med å reise kan du ha rett til støtte. Dette kan omfatte et kontantbeløp og annen støtte, avhengig av når du søker om hjelp fra IOM og hvilket sted du returnerer til.
Vær oppmerksom på støtten til bagasje. Bagasje utover det du får støtte til, vil ikke bli dekket av IOM.VARP

Gratis SMS-tjeneste

Slik sjekker du status for søknaden til IOM Norge om støtte fra VARP-programmet - Engelsk